21.YÜZYIL BECERİLERİ

Simay Yılmaz
Jun 5, 2021

21.yüzyıl becerileri 3 kategoriye ayrılır;

  • Öğrenme ve yenilikçi becerileri
  • Yaşam ve meslek becerileri
  • Dijital okuryazarlık becerileri

Dijital okuryazarlık becerileri ise ;

Medya okuryazarlığı, farklı formlardaki bilgilere erişme, bunları analiz etme, değerlendirme ve iletme becerisini içeren iletişim yetkinliğidir. Basılı olan medyayı çözebilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.

Bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı, teknolojiyi kullanma, yönetme, anlama ve değerlendirme becerisidir. Bilgiye erişmek, yönetmek, entegre etmek, oluşturmak için dijital araçları ve sosyal ağları uygun şekilde kullanır.

Bilgi okuryazarlığı, bilgiye verimli ve etkili bir şekilde erişme, bilgileri eleştirel bir şekilde değerlendirme ve bilgileri doğru ve yaratıcı bir şekilde kullanma olarak tanımlanır.

--

--