DİJİTAL OKURYAZARLIK

Simay Yılmaz
Apr 21, 2021

--

Hayatımızda teknolojinin günden güne geliştiği, her şeyin dijitalleştiği bu dünyada, zorbalıklarla karşılaşmamamız için iyi bir dijital okuryazar olmak önemli. Peki, dijital okuryazarlık nedir? İyi bir dijital okuryazar nasıl olurum?

Dijital okuryazarlık, insanların dijital ortamlarda istenilen bilgiye güvenli ve uygun bir şekilde erişme, yönetme, anlama, entegre etme, iletme, değerlendirme ve oluşturma becerisi diyebiliriz.

Bilgi, medya, veri okuryazarlığı vardır.

Bu becerilere sahip kişiler; bilgileri bulur, yönetir ve düzenler. Bilgilere göre uygun arama motorlarını kullanarak en kısa sürede etkili bir arama yapar. Bilgilerin güvenilir ve ihtiyaçlara uygun olup olmadığına karar verir. Akademik, profesyonel ve kişisel gibi farklı türden bilgileri ayırt eder. Telif hakkı ve intihal kurallarını bilir, çevrimiçi materyaller için uygun referanslar kullanır.

Yani dijital okuryazarlık, dijital ortamda zengince yaşayabilme yeteneğidir. İyi bir dijital okuryazarı, aramızda “best of the best stalker” diye de nitelendirebiliriz :)

--

--