Dijital Okuryazarlık Becerileri

Simay Yılmaz
Apr 24, 2021

--

1-Konuları alanlarına göre arama yapmalıyız. Örneğin akademik bir yazı aramak istediğimizde “Google Scholar” ile anahtar kelimeleri kullanarak aramalıyız. Bilgileri sınıflandırmalıyız. Arayacağımız bilgiyi soru sorarak yazmak bilgilere daha kolay erişmemizi sağlayacaktır.

2- Eleştirel düşünüp, analiz etmeliyiz. Eleştirel düşünme, bilgi edinme ve verileri değerlendirebilme becerisidir.

3- Üretken ve güçlü iletişim becerilerine sahip olmalıyız.

4-Bilgi, veri, bilgisayar, medya, görsel ve teknoloji okuryazarlığı;

  • Bilgi okuryazarlığı, bilgiyi analiz edip doğru ve güvenilir olduğuna karar verir, yerine göre arama yapar.
  • Veri okuryazarlığı, verilere erişebilme, değerlendirme ve yorumlamaya dayanır.
  • Bilgisayar okuryazarlığı, bilgisayarı kullanmayı bilir, ne ihtiyacının olduğuna kolayca ulaşır. Kişisel verileri korur ve siber zorbalıklardan kaçınır.
  • Medya okuryazarlığı, medya içinde eleştirel ve analizler yaparak, telif haklarını bilir.
  • Görsel okuryazarlığı, sanat ve tasarımsal kavramlar olmakla birlikte iletişimsel olarak da beceri sağlayan görsel açıdan anlatılan bir beceridir.
  • Teknoloji okuryazarlığı; Dijital içeriğin ne şekilde oluşturup, tüketilmesini bilir.

--

--